Monthly Archives: júl 2010

Záhadná choroba je uznaná – 2. časť

Môže byť CFS depresiou?

A čo názor lekárov, že pacienti s CFS trpia depresiami a ďalšími psychickými poruchami? Majú títo pacienti typické príznaky depresie?

Pacienti s CFS obyčajne trpia depresiou, ale Dr. Kurt Kroenke, profesor lekárskej fakulty v Bethesde  (Maryland, USA),  sa pýta:  „Kto by nebol zdeprimovaný, keby bol celý rok či dlhšie unavený?“  Namieste je teda otázka:  Je depresia príčinou CFS, alebo je  jeho následkom?

Na túto otázku je často ťažké odpovedať. Lekár môže vziať do úvahy druhý bod hlavných kritérií, ktorý hovorí, že  ´psychické stavy, ktoré môžu zapríčiňovať symptómy, treba vylúčiť ´  a vyvodí záver, že pacient trpí depresiou, a nie organickou čiže telesnou chorobou. No v mnohých prípadoch nie je táto diagnóza uspokojivá.

Continue reading… →

Život v kláštore

 
 
V kláštore nájdu  svoje miesto dievčatá, ktoré sa sklamali v láske, v  rodine, ale tiež dievčatá veľmi škaredé.
Väčšina mníšok má negatívne povahové vlastnosti. Sú zatrpknuté, samoľúbe a ich morálka stojí veľakrát na nízkom stupni.
Neprirodzený spôsob života deformuje ich povahu, spôsobuje podivínstvo a sexuálnu deviácie.

Continue reading… →

Septuaginta

 

 

Grécky preklad Hebrejských písiem

JEDEN vplyvný muž z Etiópie cestoval domov z Jeruzalema. Cestoval  vo svojom aute piesočnou  cestou, a nahlas si pritom čítal z akéhosi náboženského zvitku. Vysvetlenia slov, ktoré čítal, na neho zapôsobilo tak mocne, že sa od tej doby úplne zmenil jeho život. (Skutky 8:26-38) Ten muž čítal slová zapísané u Izaiáša 53:7, 8, a to z prvého prekladu Biblie, z gréckej Septuaginty. Pri rozširovaní biblickej správy malo toto dielo po stáročia nesmierny význam. Hovorilo sa preto, že tento preklad Biblie zmenil svet.

Kedy a za akých okolností bola Septuaginta preložená?  Prečo bol taký preklad nutný? Do akej miery bol v priebehu storočí užitočný? Môžeme sa dnes niečomu zo Septuaginty naučiť?

Continue reading… →

Prečo je pornografia nebezpečná

 

 

Pornografia už nie je záležitosťou len špeciálnych obchodov s takouto literatúrou a rôznych sex-show. Je všeobecne dostupná. V jednej krajine za druhou je predkladaná pred oči bežného občana v časopisoch, novinách, knihách, televíznych programoch, kinách a na DVD nosičoch. Môže byť niečo tak rozšírené skutočne také nebezpečné?

Čo je vlastne pornografia?

Continue reading… →