Monthly Archives: október 2011

Noachov koráb

 

 

Noachov koráb bol opatrením, pomocou ktorého prežili predkovia celého ľudstva celosvetovú potopu v rokoch 2370 – 2369 pred n. l. Tento koráb (hebr. tévah, gr. kibótos) bol plavidlom v tvare obdĺžnikovej truhly, pravdepodobne s pravouhlými rohmi a rovným dnom. Nepotreboval nijaké oblé dno ani ostrú provu na rýchle rozrážanie vody; nemusel mať kormidlo; jeho jedinou úlohou bolo neprepúšťať vodu a zostať na hladine. Plavidlo takéhoto tvaru je veľmi stabilné, nedá sa ľahko prevrhnúť a je v ňom asi o jednu tretinu viac skladovacieho priestoru ako v lodiach zvyčajného tvaru.

Continue reading… →

Fórum – Biblia a Ty

logo03

Hej Ty Tam a ďalší , ktorí sršíte ,,humorom,, :

áno – súhlasím, adventisti majú v mnohom pravdu.
aj baptisti, aj apoštoláci, aj viničiari, každý má v niektorom smere
väčšie zjavenie od Pána Ježiša a tak sa možeme dopĺňať.
Plne súhlasím s Bibliou, ktorú mnohí podceňujú až neuznávajú.
Ak sa nemôžem oprieť o Božie Slovo, tak potom všetko je relatívne
a pravdu má každý – tú svoju……načo sa hádať???

Continue reading… →

Akým spôsobom telefonujete?

 

„Prispieva niečo – azda okrem lásky v rodine, zdravia a záľuby v práci – tak veľmi k príjemnosti života, k obnove a pozdvihnutiu sebaúcty ako príjemné rozhovory?“

Pri kladení tejto otázky pripísala zosnulá americká autorka a pedagogička Lucy Elliotová-Keelerová veľkú hodnotu osobnému potešeniu a uspokojeniu, ktoré možno načerpať zo vzájomnej ústnej výmeny informácií, zo schopnosti, ktorú Stvoriteľ láskyplne dal človeku pri stvorení. – 2. Mojžišova 4:11, 12.

Continue reading… →