All posts by vladotruban

„Slabšia nádoba“ – Urážka žien?

 

 

„PREĆO SÚ ŹENY POSUDZOVANÉ SKÔR PODĽA POHLAVIA, NEŽ PODĽA SKÚSENOSTÍ, SCHOPONOSTÍ A INTELIGENCIE?“ – BETTY A.

„ŽENY SÚ SPRACOVÁVANÉ, ABY SI MYSLELI, ŽE SÚ NIŽŠÍMI TVORMI.“ – LYNN H.

Vari biblický výraz „slabšia nádoba“ degraduje ženy? Biblický verš, o ktorom je reč, totiž 1.Petra 3:7, uvádza: „Podobne vy, manželia, bývajte s nimi naďalej podľa poznania preukazujte im česť ako slabšej, ženskej nádobe, lebo s nimi ste tiež dedičmi nezaslúženej priazne života, aby vaše modlitby nemali prekážky.“

Continue reading… →

Zlí duchovia medzi nami

 

 

Veríte, že neviditeľní duchovia môžu ovplyvniť váš život? Mnohí by to rozhodne zamietli. Hoci uznávajú existenciu Boha, posmievajú sa predstave nadľudských tvorov konajúcich zlo.
Všeobecne rozšírená neviera v duchov je v západnom svete čiastočne následkom vplyvu kresťanstva, ktoré stáročia učilo, že zem je stredom vesmíru a je umiestnená niekde medzi nebesiami a podzemným peklom. Podľa tohto učenia anjeli zažívajú blaženosť v nebesiach, zatiaľ čo démoni spravujú záležitosti pekla.

Continue reading… →