Autor vladotruban

Sociológia rodiny

Sociológia rodiny je čiastkovou oblasťou sociológie, v ktorej výskumníci skúmajú rodinu ako jednu z niekoľkých kľúčových sociálnych inštitúcií a jednotiek socializácie. Sociológia rodiny je bežnou súčasťou úvodných a preduniverzitných akademických…

Snívanie

Veľkou cnosťou, na ktorej by mal každý človek pracovať a využívať ju, je trpezlivosť. Najlepší spôsob, ako konečne vidieť jeden z vašich najintímnejších snov dosiahnutý, je vedieť, ako riadiť čas,…