Category Archives: Biblia

Mária mala aj ďalšie deti

„Dobrý deň, ty vysoko poctená, Boh je s tebou.“

Aký pozdrav!

Ten, kto to hovorí, nie je nikto iný než anjel Gabriel. Oslovuje mladú ženu pokorného srdca – Máriu, dcéru muža zvaného Héli. Je rok 3 pred n. l. a dejiskom je mesto Nazaret. – Lukáš 1:26-28.

Mária je zasnúbená s tesárom Jozefom. Podľa židovského zákona a zvyku je už považovaná akoby za jeho manželku. (Matúš 1:8) Jozef je tak ako ona nízkeho spoločenského postavenia. Teda prečo ju anjel zdraví ako vysoko poctenú?

Continue reading… →

Čo treba robiť, keď zhreší kňaz?

Priestupky náboženských vodcov priťahujú dnes pozornosť verejnosti ako nikdy predtým. Protestanti sú v rozpakoch nad škandalóznym správaním televíznych kazateľov. Potom, čo bol jeden televízny evanjelista nedávno pristihnutý s prostitútkou už druhý raz za posledné tri roky, oznámil svojim nasledovníkom, že mu Boh povedal, že sa nikto nemá starať o jeho správanie; je to vraj jeho osobná záležitosť.

Iná správa hovorí

Continue reading… →