Category Archives: Biblia

Pohanský kríž na cintorínoch

 

 

Ctíme si pohanský symbol, ktorý sa vydáva za kresťanský.

Aké pocity by si mal, keby bol jeden z tvojich priateľov popravený na základe falošného obvinenia? Urobil by si si kópiu popravného nástroja? Bozkával by si ho, pálil pred ním sviečky, alebo nosil na krku, ako posvätnú ozdobu?

Mal by si k nemu vrúcny vzťah, alebo by si sa mu radšej vyhýbal?

To isté je so zbožňovaním kríža. To, že kríž je pohanského pôvodu vec ešte zhoršuje.

Continue reading… →

Septuaginta

 

 

Grécky preklad Hebrejských písiem

JEDEN vplyvný muž z Etiópie cestoval domov z Jeruzalema. Cestoval  vo svojom aute piesočnou  cestou, a nahlas si pritom čítal z akéhosi náboženského zvitku. Vysvetlenia slov, ktoré čítal, na neho zapôsobilo tak mocne, že sa od tej doby úplne zmenil jeho život. (Skutky 8:26-38) Ten muž čítal slová zapísané u Izaiáša 53:7, 8, a to z prvého prekladu Biblie, z gréckej Septuaginty. Pri rozširovaní biblickej správy malo toto dielo po stáročia nesmierny význam. Hovorilo sa preto, že tento preklad Biblie zmenil svet.

Kedy a za akých okolností bola Septuaginta preložená?  Prečo bol taký preklad nutný? Do akej miery bol v priebehu storočí užitočný? Môžeme sa dnes niečomu zo Septuaginty naučiť?

Continue reading… →