Category Archives: Biblia

Zemepisné údaje v Biblii – Sú presné?

V Palestíne práve zapadlo slnko. Píše sa rok 1799. Po horúcom dni strávenom na pochode francúzska armáda postavila tábor a vrchný veliteľ Napoleon odpočíva vo svojom stane. Pri mihotavom svetle sviečky jeden z jeho sluhov nahlas číta z francúzskej Biblie.

To sa zrejme stávalo často v priebehu Napoleonovej vojenskej výpravy v Palestíne.  „Keď sme táborili na zrúcaninách tých starovekých miest,“  spomína neskôr vo svojich pamätiach,  „každý večer nahlas čítali z Písiem … Analógia a pravdivosť opisov boli zarážajúce; stále sa hodia na túto krajinu, i po toľkých stáročiach a zmenách.“

Continue reading… →

Biblia – Božie posolstvoAk sa máme dozvedieť, čo si myslí sám Boh, potom tu musí byť od neho nejaké zjavenie. Biblia je najstaršia kniha, ktorá vyhlasuje, že je inšpirovaná Bohom. /2.Timotejovi 3:16, 17/ Ale je možné oprávnene povedať, že táto kniha, na rozdiel od všetkých ostatných, obsahuje Božie posolstvo pre celé ľudstvo? Ako by ste odpovedali na túto otázku a prečo? Preto, že takýto názor mali vaši rodičia? Alebo pre postoj vašich známych? Preskúmali ste doklady vy osobne? Prečo to neurobiť teraz, pomocou nasledujúcich štyroch smerov dokazovania?

Continue reading… →