Category Archives: História

Oneziforus – Pavlov priateľ

pa01

„Pamätajte na tých, ktorí sú vo väzenských putách, akoby ste boli spútaní s nimi, a na tých, s ktorými sa zle zaobchádza.“ (Hebrejom 13:3)

Keď apoštol Pavol okolo roku 61 n. l. písal tieto slová, on sám už viac než raz okúsil väznenie a pred svojou mučeníckou smrťou ho mal okúsiť znovu.

(Skutky 16:23, 24; 22:24; 23:35; 24:27; 2. Korinťanom 6:5; 2. Timotejovi 2:9; Filémonovi 1)

V tom čase bolo naliehavo potrebné, podobne ako je aj teraz, aby sa zbory starali o spoluveriacich, ktorí podstupujú skúšky viery.

Jedným učeníkom v prvom storočí, ktorý venoval mimoriadnu pozornosť tejto potrebe, bol Oneziforus. Ten navštevoval Pavla počas jeho druhého väznenia v Ríme. O ňom apoštol napísal:

„Nech Pán poskytne milosrdenstvo Oneziforovej domácnosti, lebo mi často priniesol občerstvenie a nehanbil sa za moje putá. Naopak, keď bol v Ríme, usilovne ma hľadal a našiel ma.“ (2. Timotejovi 1:16, 17)

Venoval si niekedy čas o úvahe o tom, čo týchto niekoľko slov naozaj znamená?

Také uvažovanie pravdepodobne prehĺbi tvoje ocenenie pre Onezifora.

Pochopíš, že to bol odvážny utešiteľ.

Continue reading… →

Jezuiti – lepší katolíci

 

 

Verejnosť prakticky nevie, že zodpovední za obe svetové vojny je Vatikán a jeho jezuiti.

Dnes sú jezuiti tajne zakorenení vo vedení všetkých cirkví a náboženských systémov. Tajne ovládajú všetky svetové i menšie banky a peňažné ústavy, tajne znovu prenikli do všetkých vlád, parlamentov a súdov každej krajiny. Podarilo sa im nepozorovane preniknúť do všetkých druhov médií, rozhlasu a televízie po celom svete.

Vnikli do všetkých svetových hospodárskych a náboženských organizácií a medzinárodných inštitúcií, majú tajne pod kontrolou všetky biblické spoločnosti a všetky biblické a teologické vydavateľstvá.

Nepozorovane prenikli tiež do všetkých cirkevných škôl všetkých denominácií a do všetkých univerzít.

Continue reading… →

Inkvizícia v Mexiku

Predstavte si, že ste pred náboženským súdom, ktorý vás chce prinútiť, aby ste verili tomu, čo učí toto náboženstvo. Neviete, kto vás obviňuje, ani z čoho ste obvinený. Namiesto toho, aby vám to povedali, nútia vás, aby ste poskytli dôvod na svoje zatknutie, vysvetlili, v čom, podľa vášho názoru, spočíva obvinenie proti vám, a povedali, kto je žalobcom.

Continue reading… →