Category Archives: Náboženstvo

Životopis Satana

 

Vznik a vývoj cherubína, ktorý sa stal Satanom

 

Niektoré cirkvi satana ako samostatnú bytosť odmietajú a tvrdia, že ide o personifikované zlo. Tento názor je veľmi nebezpečný – ak odmietame uznať protivníka ak existuje, stávame sa bezbrannými tvormi v jeho rukách. Preto je potrebné urobiť podrobnejšiu analýzu pôvodného postavenia a genéziu tejto (bezpochyby) osobnosti, ktorá sa toľko zaslúžila o všetko zlé v dejinách ľudstva. Je však nutné pristupovať k problematike bez predsudkov.

Continue reading… →

Fórum – Biblia a Ty

logo03

Hej Ty Tam a ďalší , ktorí sršíte ,,humorom,, :

áno – súhlasím, adventisti majú v mnohom pravdu.
aj baptisti, aj apoštoláci, aj viničiari, každý má v niektorom smere
väčšie zjavenie od Pána Ježiša a tak sa možeme dopĺňať.
Plne súhlasím s Bibliou, ktorú mnohí podceňujú až neuznávajú.
Ak sa nemôžem oprieť o Božie Slovo, tak potom všetko je relatívne
a pravdu má každý – tú svoju……načo sa hádať???

Continue reading… →

Birmovanie – nebiblický obrad

 

 

„Birmovanie je sviatosť, ktorou sa udeľuje pokrstenému kresťanovi plná dokonalosť kresťanského života, robí ho duchovne dospelým, vojakom a svedkom Krista.“ – Encyklopédia The Catholic Encyclopedia for School and Home.

Väčšina protestantov odmieta názor, že birmovanie je sviatosť.

Avšak katolícky teológ 13. storočia Tomáš Akvinský napísal, že „birmovanie je konečné zdokonalenie sviatosti krstu“.

Tak či onak, vznikajú otázky:

Birmovali raní kresťania?

Je tento obrad kresťanskou požiadavkou v súčasnosti?

Continue reading… →

Tajný archív Vatikánu – vznik islamu

 

 

Dr. Albert Rivera hovorí: „Najskôr sa s Vami podelím o informácie získané z Vatikánskej knižnici a prezradím vám, ako islam vznikol naozaj.

Budete šokovaní!“

A ďalej pokračuje:
Rímsky biskup, nový pontifikát, poslal svojich agentov do severnej Afriky a presne na miestach, kde pôsobili prvotní kresťania nechal zakladať kláštory, ktoré osadil svojimi rímskymi kresťanmi. Každý kláštor mal svojho pohlavári a presnú, organizačnú hierarchiu.

Všetci dostali úlohu upútať na seba pozornosť tunajšieho obyvateľstva ako na pravých kresťanov. A to sa im skutočne podarilo. Časom potomkovia Izmaela nerobili medzi nimi a kresťanmi žiadne vonkajšie rozdiely. Falošní kresťania sa týmto izmaelitským kočovníkom dokázali votrieť do priazne.

Continue reading… →