Category Archives: Náboženstvo

Ovocie – dobré a zlé

Nepochopené sejistické zrnká sa objavujú aj v Starom Zákone.

Bolo to roku 617 pred n. l. Presne desať rokov predtým, ako bol nad Jeruzalemom a jeho ľudom vykonaný Boží zaslúžený rozsudok.

Boh ich predkov im stále posielal výstrahy prostredníctvom svojich poslov, posielal znovu a znovu, pretože pociťovať súcit so svojím ľudom a so svojím bydliskom.

A aký bol výsledok celého tohto úsilia?

Continue reading… →