Category Archives: Náboženstvo

Tajný archív Vatikánu – vznik islamu

Dr. Albert Rivera hovorí: „Najskôr sa s Vami podelím o informácie získané z Vatikánskej knižnici a prezradím vám, ako islam vznikol naozaj.

Budete šokovaní!“

A ďalej pokračuje:
Rímsky biskup, nový pontifikát, poslal svojich agentov do severnej Afriky a presne na miestach, kde pôsobili prvotní kresťania nechal zakladať kláštory, ktoré osadil svojimi rímskymi kresťanmi. Každý kláštor mal svojho pohlavári a presnú, organizačnú hierarchiu.

Všetci dostali úlohu upútať na seba pozornosť tunajšieho obyvateľstva ako na pravých kresťanov. A to sa im skutočne podarilo. Časom potomkovia Izmaela nerobili medzi nimi a kresťanmi žiadne vonkajšie rozdiely. Falošní kresťania sa týmto izmaelitským kočovníkom dokázali votrieť do priazne.

Continue reading… →

Tajný archív Vatikánu – Zjavenie Panny Márie

V roku 1910 sa Portugalsko stalo socialistickou krajinou. Všade zavládli červené vlajky a rímskokatolícka cirkev bola postavená pred vážny problém.

Všade znelo: »Preč s cirkvou«.

Bol najvyšší čas, aby sa stal nejaký cirkevné zázrak. Jezuitské špičky dohodli s temným duchovným podsvetím zjavenie Panny Márie. Takýto zázrak mal mať oveľa väčší vplyv, než len návrat Portugalska do železného područia Vatikánu.

Bolo dohodnuté, že k tomu dôjde vo Fatime. Jezuiti chceli, aby sa aj do toho zaplietlo Rusko, a navyše výber miesta zjavenia Panny Márie vo Fatime malo zohrať aj dôležitú úlohu v zatiahnutie islamu pod „Matku Cirkev“.

Continue reading… →

Rytmus a vulgárna reč

Istý moderátor vo waleskom rozhlase BBC bol pokarhaný za to, že odmietol vynechať „pohoršujúce slová“ z interview s jedným homosexuálom, ktorý podľa hovorcu BBC citovaného v novinách The Guardian používal „extrémne hrubú reč pri opisovaní skutkov, ktoré by mohli spôsobiť nakazenie aidsom“. A 22 percent programov sledovaných v dvojtýždňovom prieskume vysielania štyroch britských televíznych kanáloch obsahovalo „nadávky, preklínanie alebo rúhanie“.

Takéto správy poukazujú na skutočný paradox v postojoch. Konverzácia prešpikovaná vulgárnymi výrazmi mnohých ľudí šokuje a pohoršuje. Iní ľudia si s tým nerobia starosti a považujú to len za pestrý, zemitý jazyk. No malo by mať vulgárne vyjadrovanie miesto v reči kresťanov, ktorí si vážia svoj vzťah k Bohu a k blížnym?

Continue reading… →