Category Archives: Psychológia

Sexuálne obťažovanie

 

 

Pre mladú sekretárku Renu Veksovú sa zamestnanie stalo nočnou morou. Je pravda, že právnická firma, u ktorej bola zamestnaná, mala prestížne meno a odbočky vo vyše dvadsiatich krajinách. Ale pracovala pre muža, ktorý ju, ako tvrdila, ustavične oblápal a obchytkával. Tieto ponižujúce spôsoby boli sprevádzané vulgárnou, dvojzmyselnou rečou.

Continue reading… →

Kompulzívne správanie

okp01

„Stály myšlienkový boj ma priviedol až k myšlienke na samovraždu,“…

„Každé ráno vstávam o šiestej,“ hovorí Karol. „Budík mám automaticky nastavený na šiestu hodinu. Viem, že je nastavený. Nikdy nastavenie nemením. No napriek tomu ho musím skontrolovať. Každý večer. Vždy pred spaním ho aspoň päťkrát skontrolujem. Musím si tiež stále overovať, či sú vypnuté všetky platničky na sporáku. Vidím, že sú vypnuté,ale ja sa musím vrátiť a opäť si ich poprezerať, a to raz, dva- či trikrát – len aby som mal istotu. Potom musím skontrolovať dvere na chladničke, a to opakovane, len aby som mal istotu, že sú zavreté. Ďalej musím kontrolovať zámku na sieťovinových dverách a dve zámky na našich dverách do domu …“

Karol trpí obsedantno – kompulzívnou poruchou (OKP), definovanou ako stav vyčerpania, ktorý sa vyznačuje nutkavými myšlienkami (obsesiami) a skutkami (kompulziami). Osoba s OKP pociťuje tieto obsesie a kompulzie ako niečo, čo je úplne proti jej vôli. Akoby sa jej násilím dostali do mysle a ovládli ju.

Continue reading… →

Deti v strese

 

Dnes je nespočetne veľa detí obeťou obrovského zmätku. Nie sú schopné nájsť zdravý spôsob, ako sa vyrovnať s úzkosťou, a niektoré sa márne pokúšajú potlačiť ju. Ale zadržiavaný stres si napokon nájde nejaký ventil. Niektoré deti si nemajú s kým pohovoriť o svojej úzkosti, a to vyústi do telesnej choroby alebo do delikventného správania. U iných sa stres prejavuje sebaničiacim konaním vrátane zranení, ktoré si spôsobia samy, poruchami jedenia, zneužívania alkoholu a drog, ba dokonca samovraždami.

Continue reading… →