Category Archives: Psychológia

Teória luhania

Nikto nemá rád, keď ho klamú. Napriek tomu si ľudia po celom svete vzájomne luhajú z rozličných dôvodov. Výsledok jedného prieskumu uverejnený v knihe The Day America Told the Truth (Deň, keď Amerika hovorila pravdu), ktorú napísali James Patterson a Peter Kim, odhalil, že 91 percent Američanov pravidelne luhá.

Autori konštatujú: „Pre väčšinu z nás je ťažké prežiť týždeň bez luhania. Každý piaty to nedokáže ani počas jediného dňa – a to hovoríme o vedomých, vopred premyslených klamstvách.“

Luhanie je bežným zvykom takmer vo všetkých oblastiach dnešného života.

Continue reading… →