Category Archives: Rodina

HejTyTam nebuď smutný, veď máš dar od Boha

DVADSAŤŠTYRI hodín denne prečerpáva naše srdce vzácnu krv v celom tele. Zaspíme, a naše pľúca sa ďalej rozťahujú a sťahujú. Jeme nejaké jedlo, a potrava je automaticky trávená. To všetko sa deje každý deň, s malým alebo žiadnym vedomým úsilím z našej strany. Tieto tajomné a obdivuhodné procesy, tak ľahko považované za samozrejmosť, sú časťou daru, ktorý nazývame život. V určitom zmysle ho možno označiť za zázračný dar.

Continue reading… →

Prečo máme byť ochotní odpúšťať?

Židovský učenec a spisovateľ Joseph Jacobs raz označil odpúšťanie za „najvyššiu a najťažšiu zo všetkých morálnych lekcií“. Skutočne, pre mnohých ľudí je veľmi ťažké povedať: „Odpúšťam ti.“

Zdá sa, že s odpúšťaním je to vo veľkej miere ako s peniazmi. Možno ho druhým poskytovať ochotne a milosrdne, alebo si ho možno lakomo nechávať pre seba. To prvé je zbožný spôsob.

Mali by sme si rozvíjať zvyk štedro rozdávať, keď ide o odpúšťanie.

Continue reading… →