Category Archives: Rodina

Sexuálna výchova

sv01

Deti sú dnes sústavne bombardované erotikou. Ale to, čo sa dozvedia, je často nesprávne a môže byť pre ne škodlivé. Ako môžu rodičia vhodne poučovať deti o sexe? Kedy by mali začať?

Nasledujúci článok vám v tom iste pomôže.

Kto ich poučuje o sexuálnych otázkach?

Akú radosť prináša narodenie dieťatka! Rodičia sa z neho tešia, hrajú sa s ním a rozprávajú priateľom takmer všetko, čo robí. Ale čoskoro si začnú uvedomovať, že s tým prichádza aj nová a väčšia zodpovednosť. Nie najmenšou je potreba naučiť ho, ako sa má chrániť vo svete, ktorý je stále nemravnejší.

Ako môžu rodičia pomôcť svojmu milovanému dieťaťu, aby z neho vyrástol dospelý človek, ktorý sa bude tešiť z vrúcneho a šťastného rodinného života a ktorý možno raz sám vychová vlastné bohabojné deti? Daktorí rodičia to môžu považovať za takmer nezvládnuteľnú úlohu, preto si nepochybne ocenia niektoré rady.

Pravdepodobne učíte svoje deti to isté a tak isto, ako učili rodičia vás. No o pohlavnom živote sa mnohí rodičia učili málo, ak vôbec niečo. A hoci vás aj učili správne, svet sa zmenil a zmenili sa aj potreby detí. Navyše, mnohí čitatelia tejto stránky si osvojili vyššie meradlá a hodnotnejší spôsob života. Preto by ste si mali položiť otázku: ‚Je spôsob života, ktorému učím svoje deti, v súlade s mojimi terajšími názormi a s rastúcimi potrebami mojich detí?‘

Niektorí rodičia ponechávajú na deti, aby samy získali informácie o pohlavnom živote. Ale ak by sa takto postupovalo, vznikajú znepokojivé otázky: Čomu sa naučia? Kedy? Od koho a za akých okolností?

Continue reading… →

Ťažkosti s učením

„Nechcela som ísť domov,“ spomína Jessica, „a ukázať sa rodičom na oči. Opäť som z viacerých predmetov prepadla.“

Jessica má 15 rokov, je šikovná a pekná. Ale ako veľa iných mladých ľudí má v škole veľké problémy so známkami.

Nedostatočný prospech v škole je často výsledkom nezáujmu o vzdelanie alebo o učiteľa. No v prípade Jessicy to tak nie je. Ona jednoducho veľmi ťažko chápe abstraktné pojmy. To, samozrejme, Jessice sťažuje prospievať v matematike. A ťažkosti s čítaním jej sťažujú prospievať v ďalších predmetoch. Mária zase neovláda pravopis. Poznámky, ktoré si robí v škole, vždy schováva, lebo sa hanbí za pravopisné chyby. Ani Jessica, ani Mária nie sú však neinteligentné. Jessica si tak dobre počína v styku s ľuďmi, že ju škola vymenovala za prostredníčku čiže za riešiteľku problémov, ktoré vznikajú medzi jej spolužiakmi. A pedantná Mária patrí k najlepším žiakom v triede.

Problém: Jessica a Mária majú poruchu schopnosti učiť sa.(ADD,ADHD)

Continue reading… →

HejTyTam dovolenka

Prečítajte si, ako vám opatrnosť vzhľadom na možné nebezpečenstvá môže pomôcť užiť si dovolenku bez pocitu ľútosti.

Ste pripravení na dovolenku?

Na severnej pologuli nastalo leto. Milióny ľudí idú na dovolenku. Ale dovolenka nie je v žiadnom prípade obmedzená iba na leto. Turistika sa stala celoročným obchodom, ktorý každý rok vynáša miliardy eur. Hoci väčšina dovolenkárov cestuje v rámci vlastnej krajiny, cestovanie do zahraničia, kedysi vyhradené len pre bohatých, je teraz bežným javom.

Continue reading… →