Category Archives: Zdravie

Prestať piť ešte zaživa – 2. časť

„Sme postavení pred voľbu: Prestať piť a napraviť sa, alebo piť ďalej a zomrieť.“ – Napravený alkoholik.

Deväť krát – Náprava je možná

Predstavte si, že sa v noci prebudíte a vidíte, že váš dom je v plameňoch. O malú chvíľu prichádza pomoc a požiar je nakoniec uhasený. Dokázali by ste ísť jednoducho dnu a tváriť sa, akoby sa nič nestalo? Isteže nie. Dom je zničený a bude potrebná obnova, aby sa v ňom dalo opäť normálne žiť.

V podobnej situácii sa nachádza alkoholik, keď sa začína naprávať.

Continue reading… →

Okno do maternice

Pokrokové tehotenské testy dnes určujú lekárom diagnostikovať so stále väčšou presnosťou mnohé telesné alebo mentálne poškodenia, ktorými môže byť nenarodené dieťa postihnuté. Vyšetrenie ultrazvukom a amniocentéza patria medzi najpopulárnejšie používané spôsoby.

Vyšetrenie ultrazvukom je neinvazívna metóda využívajúca nepočuteľné vysokofrekvenčné zvukové vlny na vytvorenie počítačového obrazu dieťaťa v maternici. Amniocentéza zahŕňa odobratie vzorky plodovej vody – tekutiny, v ktorej sa dieťa nachádza v maternici – pomocou injekčnej striekačky a otetovanie chemických ukazovateľov poškodení plodu, ako je napríklad Downova choroba.

Tento druh lekárskej technológie, vhodený do spoločnosti ako balvan do rybníka, spôsobuje v spojitosti so selektívnymi potratmi veľké vlny vo vodách lekárskej etiky. Selektívny potrat je vyvolanie potratu, pretože dieťa nie je také, aké rodič (alebo rodičia) chcel.

Continue reading… →