Category Archives: Zdravie

Zelený zákal – Glaukóm

 

 

 

Bez toho aby ste pohli očami, zadívajte sa na posledné slovo tejto vety. Vidíte, čo je hore, dole a po stranách tohto článku?  Pravdepodobne áno, a to pomocou takzvaného periférneho videnia. Vďaka tejto schopnosti si napríklad uvedomíme, že zo strany k nám pristupuje nejaký podozrivý človek. Periférne videnie nám pomáha, aby sme sa pri chôdzi vyhli predmetom ležiacich na zemi alebo nenarazili do steny. A ak riadime auto, môžeme periférnym videním vnímať, že do jazdnej dráhy vstúpil chodec.

Continue reading… →

Mikrób MRSA

 

 

S postupom času sa  začíname stretávať aj s baktériami, ktoré sú na účinky antibiotík rezistentné.

Jedným z týchto mikroorganizmov je aj MRSAMethicilín rezistentný Staphylococcus aureus.

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavuje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich akútnu i dlhodobú starostlivosť. Môže vyvolať vznik závažných, často život ohrozujúcich komplikácií základných ochorení. MRSA predstavuje globálny klinický aj ekonomický problém. Infekcie spôsobené MRSA sú vďaka obmedzeným možnostiam antimikrobiálnej liečby spojené s vysokou mortalitou a vysokými nákladmi.

Ochorenie  je čoraz častejšie nielen u malých detí a starších ľudí.

Continue reading… →

Záhadná choroba je uznaná – 2. časť

Môže byť CFS depresiou?

A čo názor lekárov, že pacienti s CFS trpia depresiami a ďalšími psychickými poruchami? Majú títo pacienti typické príznaky depresie?

Pacienti s CFS obyčajne trpia depresiou, ale Dr. Kurt Kroenke, profesor lekárskej fakulty v Bethesde  (Maryland, USA),  sa pýta:  „Kto by nebol zdeprimovaný, keby bol celý rok či dlhšie unavený?“  Namieste je teda otázka:  Je depresia príčinou CFS, alebo je  jeho následkom?

Na túto otázku je často ťažké odpovedať. Lekár môže vziať do úvahy druhý bod hlavných kritérií, ktorý hovorí, že  ´psychické stavy, ktoré môžu zapríčiňovať symptómy, treba vylúčiť ´  a vyvodí záver, že pacient trpí depresiou, a nie organickou čiže telesnou chorobou. No v mnohých prípadoch nie je táto diagnóza uspokojivá.

Continue reading… →

Prečo všetky tie slzy?

 

 

Kedy ste si naposledy poriadne poplakali? Bolo to od šťastia, alebo zo zármutku? Nad osobným úspechom alebo nad zdrvujúcim neúspechom? Od úľavy, či zo sklamania? Bolo príčinou narodenie dieťaťa, alebo smrť manželského partnera, príjemné, či bolestné spomienky, vítanie milovaného priateľa, alebo rozlúčka s ním? Protichodné situácie, odlišné pocity, ktoré však často vyjadrujeme rovnakým prejavom – slzami.

Prečo vlastne reagujeme na intenzívne city plačom?

Continue reading… →