Kvantové náboženstvo

 

 

 

„V kvantovej fyzike nie sú objekty presne určenými vecami, objekty sú možnosťami.

Čoho možnosťami?

Možnosťami  pre ľudské vedomie, aby si vybralo.

Teraz niečo o podstate kvantovej fyziky. Kvantová fyzika je fyzikou možností. Kvantová fyzika tvrdí, že akýkoľvek predmet nie je presne určená vec, ale skladá sa z možností.

Okamžite sa pýtate:

Možnosťami koho?

No, možnosťami pre vedomie.

Continue reading… →

Životopis Satana – 1. časť

 

Vznik a vývoj cherubína, ktorý sa stal Satanom

 

Niektoré cirkvi satana ako samostatnú bytosť odmietajú a tvrdia, že ide o personifikované zlo. Tento názor je veľmi nebezpečný – ak odmietame uznať protivníka ak existuje, stávame sa bezbrannými tvormi v jeho rukách. Preto je potrebné urobiť podrobnejšiu analýzu pôvodného postavenia a genéziu tejto (bezpochyby) osobnosti, ktorá sa toľko zaslúžila o všetko zlé v dejinách ľudstva. Je však nutné pristupovať k problematike bez predsudkov.

Continue reading… →

Noachov koráb

 

 

Noachov koráb bol opatrením, pomocou ktorého prežili predkovia celého ľudstva celosvetovú potopu v rokoch 2370 – 2369 pred n. l. Tento koráb (hebr. tévah, gr. kibótos) bol plavidlom v tvare obdĺžnikovej truhly, pravdepodobne s pravouhlými rohmi a rovným dnom. Nepotreboval nijaké oblé dno ani ostrú provu na rýchle rozrážanie vody; nemusel mať kormidlo; jeho jedinou úlohou bolo neprepúšťať vodu a zostať na hladine. Plavidlo takéhoto tvaru je veľmi stabilné, nedá sa ľahko prevrhnúť a je v ňom asi o jednu tretinu viac skladovacieho priestoru ako v lodiach zvyčajného tvaru.

Continue reading… →