Kvantové náboženstvo

 

„V kvantovej fyzike nie sú objekty presne určenými vecami, objekty sú možnosťami.

Čoho možnosťami?

Možnosťami  pre ľudské vedomie, aby si vybralo.

Teraz niečo o podstate kvantovej fyziky. Kvantová fyzika je fyzikou možností. Kvantová fyzika tvrdí, že akýkoľvek predmet nie je presne určená vec, ale skladá sa z možností.

Okamžite sa pýtate:

Možnosťami koho?

No, možnosťami pre vedomie.

Pokračovať v čítaní „Kvantové náboženstvo“

Životopis Satana – 1. časť

demon

Vznik a vývoj cherubína, ktorý sa stal Satanom

 

Niektoré cirkvi satana ako samostatnú bytosť odmietajú a tvrdia, že ide o personifikované zlo. Tento názor je veľmi nebezpečný – ak odmietame uznať protivníka ak existuje, stávame sa bezbrannými tvormi v jeho rukách. Preto je potrebné urobiť podrobnejšiu analýzu pôvodného postavenia a genéziu tejto (bezpochyby) osobnosti, ktorá sa toľko zaslúžila o všetko zlé v dejinách ľudstva. Je však nutné pristupovať k problematike bez predsudkov.

Pokračovať v čítaní „Životopis Satana – 1. časť“

Noachov koráb

 

 

Noachov koráb bol opatrením, pomocou ktorého prežili predkovia celého ľudstva celosvetovú potopu v rokoch 2370 – 2369 pred n. l. Tento koráb (hebr. tévah, gr. kibótos) bol plavidlom v tvare obdĺžnikovej truhly, pravdepodobne s pravouhlými rohmi a rovným dnom. Nepotreboval nijaké oblé dno ani ostrú provu na rýchle rozrážanie vody; nemusel mať kormidlo; jeho jedinou úlohou bolo neprepúšťať vodu a zostať na hladine. Plavidlo takéhoto tvaru je veľmi stabilné, nedá sa ľahko prevrhnúť a je v ňom asi o jednu tretinu viac skladovacieho priestoru ako v lodiach zvyčajného tvaru.

Pokračovať v čítaní „Noachov koráb“

Fórum – Biblia a Ty

logo03

Hej Ty Tam a ďalší , ktorí sršíte ,,humorom,, :

áno – súhlasím, adventisti majú v mnohom pravdu.
aj baptisti, aj apoštoláci, aj viničiari, každý má v niektorom smere
väčšie zjavenie od Pána Ježiša a tak sa možeme dopĺňať.
Plne súhlasím s Bibliou, ktorú mnohí podceňujú až neuznávajú.
Ak sa nemôžem oprieť o Božie Slovo, tak potom všetko je relatívne
a pravdu má každý – tú svoju……načo sa hádať???
Pokračovať v čítaní „Fórum – Biblia a Ty“

Akým spôsobom telefonujete?

 

„Prispieva niečo – azda okrem lásky v rodine, zdravia a záľuby v práci – tak veľmi k príjemnosti života, k obnove a pozdvihnutiu sebaúcty ako príjemné rozhovory?“

Pri kladení tejto otázky pripísala zosnulá americká autorka a pedagogička Lucy Elliotová-Keelerová veľkú hodnotu osobnému potešeniu a uspokojeniu, ktoré možno načerpať zo vzájomnej ústnej výmeny informácií, zo schopnosti, ktorú Stvoriteľ láskyplne dal človeku pri stvorení. – 2. Mojžišova 4:11, 12.

Pokračovať v čítaní „Akým spôsobom telefonujete?“

Panický atak

panicky_atak

 

Robert spokojne sedel vo svojej kancelárii. Naraz mu začalo prudko búšiť srdce. Vzpriamil sa a na čelo mu vyrazil pot. Robert bol presvedčený, že má srdcový infarkt. Siahol po telefóne. „Deje sa so mnou niečo hrozné,“ jachtal. „Cítim sa, akoby som mal omdlieť.“

Toto nebola Robertova prvá skúsenosť s panickým atakom. Žiaľ, nebola ani posledná. Neskôr sa ho zmocnil rovnaký pocit v reštaurácii a v obchodnom dome. Panika ho prepadla dokonca na návšteve u priateľov. Zakrátko bol jediným „bezpečným“ miestom pre Roberta jeho domov. Postupne upadal do depresie.

„Uvažoval som dokonca o samovražde,“ priznáva.

O šesť mesiacov sa Robertovi náhodou dostal do rúk novinový článok o panických atakoch a o agorafóbii.

To, čo sa dozvedel, mu zachránilo život.

Pokračovať v čítaní „Panický atak“

Waltzing Matilda

 

 

Austrálsku pieseň „Waltzing Matilda“ dobre poznajú ľudia na celom svete. Náhla vlna záujmu o pieseň sa zdvihla pri príležitosti stého výročia jej uvedenia na verejnosti, čo bolo 6. apríla 1895.

Ako sa mohla jednoduchá, sentimentálna pieseň s trochu nejasným textom stať takou populárnou nielen v celej Austrálii, ale aj v mnohých krajinách sveta?

Pokračovať v čítaní „Waltzing Matilda“

Manželstvo teenagerov

„Chodili sme spolu od mojich šestnástich rokov. Keď som mala osemnásť, vzali sme sa. Malo to byť nádherné -a navždy! Ale asi po štyroch mesiacoch som z toho stresu takmer zošalela.“ – Táňa.

Manželstvo v ktoromkoľvek veku sa nemusí vydariť. Biblia hovorí: „Tí, ktorí vstúpia do manželstva, budú mať bolesť a žiaľ.“ (1. Korinťanom 7:28, The New English Bible)

Ale mnohým, ktorí vstupujú do manželstva v ‚rozkvete mladosti‘ sa zdá, že tá bolesť a žiaľ sa dostavuje v neznesiteľnej miere. – 1. Korinťanom 7:36.

Dochádza k tomu zväčša preto, že teenageri ešte dospievajú; zriedkakedy sú pripravení vziať na seba úlohu manžela alebo manželky.

Dr. Jane K. Burgessová hovorí: „Mladí ľudia si manželstvo príliš idealizujú. Nepozerajú sa naň vo svetle každodennej práce a námahy, ktorú si úspešné manželstvo bude vyžadovať.“

Preto môže realita manželstva zasiahnuť dvojicu s celou nežnosťou a pôvabom facky.

Pokračovať v čítaní „Manželstvo teenagerov“

Oneziforus – Pavlov priateľ

pa01

„Pamätajte na tých, ktorí sú vo väzenských putách, akoby ste boli spútaní s nimi, a na tých, s ktorými sa zle zaobchádza.“ (Hebrejom 13:3)

Keď apoštol Pavol okolo roku 61 n. l. písal tieto slová, on sám už viac než raz okúsil väznenie a pred svojou mučeníckou smrťou ho mal okúsiť znovu.

(Skutky 16:23, 24; 22:24; 23:35; 24:27; 2. Korinťanom 6:5; 2. Timotejovi 2:9; Filémonovi 1)

V tom čase bolo naliehavo potrebné, podobne ako je aj teraz, aby sa zbory starali o spoluveriacich, ktorí podstupujú skúšky viery.

Jedným učeníkom v prvom storočí, ktorý venoval mimoriadnu pozornosť tejto potrebe, bol Oneziforus. Ten navštevoval Pavla počas jeho druhého väznenia v Ríme. O ňom apoštol napísal:

„Nech Pán poskytne milosrdenstvo Oneziforovej domácnosti, lebo mi často priniesol občerstvenie a nehanbil sa za moje putá. Naopak, keď bol v Ríme, usilovne ma hľadal a našiel ma.“ (2. Timotejovi 1:16, 17)

Venoval si niekedy čas o úvahe o tom, čo týchto niekoľko slov naozaj znamená?

Také uvažovanie pravdepodobne prehĺbi tvoje ocenenie pre Onezifora.

Pochopíš, že to bol odvážny utešiteľ. Pokračovať v čítaní „Oneziforus – Pavlov priateľ“