Category Archives: Rodina

Akým spôsobom telefonujete?

 

„Prispieva niečo – azda okrem lásky v rodine, zdravia a záľuby v práci – tak veľmi k príjemnosti života, k obnove a pozdvihnutiu sebaúcty ako príjemné rozhovory?“

Pri kladení tejto otázky pripísala zosnulá americká autorka a pedagogička Lucy Elliotová-Keelerová veľkú hodnotu osobnému potešeniu a uspokojeniu, ktoré možno načerpať zo vzájomnej ústnej výmeny informácií, zo schopnosti, ktorú Stvoriteľ láskyplne dal človeku pri stvorení. – 2. Mojžišova 4:11, 12.

Continue reading… →

Manželstvo teenagerov

„Chodili sme spolu od mojich šestnástich rokov. Keď som mala osemnásť, vzali sme sa. Malo to byť nádherné -a navždy! Ale asi po štyroch mesiacoch som z toho stresu takmer zošalela.“ – Táňa.

Manželstvo v ktoromkoľvek veku sa nemusí vydariť. Biblia hovorí: „Tí, ktorí vstúpia do manželstva, budú mať bolesť a žiaľ.“ (1. Korinťanom 7:28, The New English Bible)

Ale mnohým, ktorí vstupujú do manželstva v ‚rozkvete mladosti‘ sa zdá, že tá bolesť a žiaľ sa dostavuje v neznesiteľnej miere. – 1. Korinťanom 7:36.

Dochádza k tomu zväčša preto, že teenageri ešte dospievajú; zriedkakedy sú pripravení vziať na seba úlohu manžela alebo manželky.

Dr. Jane K. Burgessová hovorí: „Mladí ľudia si manželstvo príliš idealizujú. Nepozerajú sa naň vo svetle každodennej práce a námahy, ktorú si úspešné manželstvo bude vyžadovať.“

Preto môže realita manželstva zasiahnuť dvojicu s celou nežnosťou a pôvabom facky.

Continue reading… →