All posts by vladotruban

Kvantové náboženstvo

 

 

 

„V kvantovej fyzike nie sú objekty presne určenými vecami, objekty sú možnosťami.

Čoho možnosťami?

Možnosťami  pre ľudské vedomie, aby si vybralo.

Teraz niečo o podstate kvantovej fyziky. Kvantová fyzika je fyzikou možností. Kvantová fyzika tvrdí, že akýkoľvek predmet nie je presne určená vec, ale skladá sa z možností.

Okamžite sa pýtate:

Možnosťami koho?

No, možnosťami pre vedomie.

Continue reading… →

Životopis Satana

 

Vznik a vývoj cherubína, ktorý sa stal Satanom

 

Niektoré cirkvi satana ako samostatnú bytosť odmietajú a tvrdia, že ide o personifikované zlo. Tento názor je veľmi nebezpečný – ak odmietame uznať protivníka ak existuje, stávame sa bezbrannými tvormi v jeho rukách. Preto je potrebné urobiť podrobnejšiu analýzu pôvodného postavenia a genéziu tejto (bezpochyby) osobnosti, ktorá sa toľko zaslúžila o všetko zlé v dejinách ľudstva. Je však nutné pristupovať k problematike bez predsudkov.

Continue reading… →

Fórum – Biblia a Ty

logo03

Hej Ty Tam a ďalší , ktorí sršíte ,,humorom,, :

áno – súhlasím, adventisti majú v mnohom pravdu.
aj baptisti, aj apoštoláci, aj viničiari, každý má v niektorom smere
väčšie zjavenie od Pána Ježiša a tak sa možeme dopĺňať.
Plne súhlasím s Bibliou, ktorú mnohí podceňujú až neuznávajú.
Ak sa nemôžem oprieť o Božie Slovo, tak potom všetko je relatívne
a pravdu má každý – tú svoju……načo sa hádať???

Continue reading… →

Waltzing Matilda

 

 

 

Austrálsku pieseň „Waltzing Matilda“ dobre poznajú ľudia na celom svete. Náhla vlna záujmu o pieseň sa zdvihla pri príležitosti stého výročia jej uvedenia na verejnosti, čo bolo 6. apríla 1895.

Ako sa mohla jednoduchá, sentimentálna pieseň s trochu nejasným textom stať takou populárnou nielen v celej Austrálii, ale aj v mnohých krajinách sveta?

Continue reading… →