Mesiac: február 2023

Sociológia rodiny

Sociológia rodiny je čiastkovou oblasťou sociológie, v ktorej výskumníci skúmajú rodinu ako jednu z niekoľkých kľúčových sociálnych inštitúcií a jednotiek socializácie. Sociológia rodiny je bežnou súčasťou úvodných a preduniverzitných akademických…