Sociológia rodiny je čiastkovou oblasťou sociológie, v ktorej výskumníci skúmajú rodinu ako jednu z niekoľkých kľúčových sociálnych inštitúcií a jednotiek socializácie. Sociológia rodiny je bežnou súčasťou úvodných a preduniverzitných akademických učebných osnov, pretože táto téma je známym a názorným príkladom vzorovaných sociálnych vzťahov a dynamiky.

Kultúra rodiny

Na zváženie sociológie rodiny sociológovia využívajú rodinnú kultúru ako najväčší výskumný nástroj, ktorý majú k dispozícii. Robia to skúmaním existujúcich štruktúr a postupov každej rodiny, aby pochopili kúsky väčšej jednotky. Sociológia rodiny je založená na mnohých kultúrnych faktoroch, ktoré formujú jej štruktúry a procesy, a sociológovia sa na ne musia pozrieť, aby pochopili mnohé zložitosti odboru.

Faktory ako pohlavie, vek, rasa a etnická príslušnosť sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy, štruktúry a praktiky v každej rodine. Zmena demografie má tiež tendenciu ovplyvňovať rodinnú kultúru a sociológovia sa snažia pochopiť prečo a ako.

Rodinné vzťahy

Vzťahy by sa mali dôkladne preskúmať, aby sa lepšie pochopila rodinná dynamika. Musia sa preskúmať fázy spojenia (dvorenie, spolužitie, angažovanosť a manželstvo), vzťahy medzi manželmi v čase a rodičovské praktiky a presvedčenia.

K týmto prvkom vzťahov možno pristupovať odlišne v závislosti od cieľov výskumu. Niektorí sociológovia napríklad študovali, ako rozdiely v príjmoch medzi partnermi ovplyvňujú pravdepodobnosť nevery, zatiaľ čo iní skúmali, ako vzdelanie ovplyvňuje úspešnosť manželstva. Relačné nuansy podstatne prispievajú k sociológii rodiny.

Rodičovstvo je obzvlášť dôležité pre sociológiu rodinnej jednotky. Socializácia detí, rodičovské úlohy, osamelé rodičovstvo, adopcia a pestúnske povolanie a úlohy detí na základe pohlavia rieši každá rodina inak. Sociologický výskum zistil, že rodové stereotypy ovplyvňujú rodičovstvo detí vo veľmi mladom veku a môžu sa dokonca prejaviť v rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov za prácu detí. Sociológovia tiež študovali účinky homosexuality na rodičovstvo, aby pochopili vplyv tohto typu romantického rodičovského vzťahu na deti. Rodičovské vzťahy sú pre rodinnú kultúru veľmi dôležité.

Rodinné štruktúry

Bežné a alternatívne formy rodiny sa tiež využívajú na získanie prehľadu o sociológii rodiny. Mnohí sociológovia študujú úlohy a vplyv členov rodiny v rámci a mimo nukleárnej alebo najbližšej rodiny, vrátane starých rodičov, tetiek, strýkov, bratrancov, krstných rodičov a náhradných príbuzných. Rodiny postihnuté manželskými nepokojmi a rozvodmi majú často veľmi odlišnú dynamiku ako rodiny so stabilnými a zdravými manželstvami. Singlehood je ďalšia štruktúra, ktorá je dôležitá na štúdium.

Rodinné systémy a iné inštitúcie

Sociológovia, ktorí študujú rodinu, sa tiež pozerajú na to, ako sa iné inštitúcie a rodinné systémy navzájom ovplyvňujú. Vplyv náboženstva na rodinu často stojí za zváženie a vplyv rodiny na náboženstvo môže byť rovnako bystrý. Dokonca aj nenáboženské a agnostické rodiny majú často nejaké duchovné praktiky. Podobne sa sociológovia zaujímajú o spôsob, akým je rodina ovplyvnená prácou, politikou, masmédiami a vplyvom rodiny na každú z nich.

Prehľad oblastí zamerania

Nasleduje stručné zhrnutie technických tém prítomných v štúdiu sociológie rodiny. Pochopenie každého z týchto pojmov umožňuje pochopiť sociológiu rodiny.

Demografia

Zameranie sa na demografické zloženie rodín a na to, ako sa menia s časom alebo miestom, je hlavným bodom diskusie v sociológii rodiny. Napríklad výskum v roku 2019 zistil, že milénioví dospelí s najväčšou pravdepodobnosťou žijú doma so svojimi rodičmi v menších mestách ako ktorákoľvek iná generácia a boli tiež zodpovední za zvýšenie rasovej rozmanitosti najviac v rámci svojich rodín.

Spoločenská trieda

Ako sociálna trieda ovplyvňuje rodinu a ako môže samotná rodina pomôcť alebo brániť individuálnej sociálnej mobilite alebo pohybu prostredníctvom systémov spoločnosti, je ďalšou kľúčovou témou diskusie na začiatku sociológie. Rozdiely nielen v rámci rodiny, ale aj medzi chudobnými a bohatými rodinami sú často veľmi poučné.

Sociálna dynamika

Pri výskume sociológie rodiny je dôležité študovať rodinnú sociálnu dynamiku a všimnúť si rôzne interakcie, ktoré sa uskutočňujú. To zahŕňa pohľad na relatívne úlohy a rutiny rodinných príslušníkov vo väčšej jednotke počas dlhého časového obdobia.

komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *